Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

WERKGOEP GESCHIEDENIS: historisch onderzoek, publicaties, boeken

De leden van de werkgroep geschiedenis houden zich bezig met onderzoek van archieven en documenten over de geschiedenis van het dorp Ede.

Hun bevindingen leggen ze vast in artikelen. Deze artikelen worden na bespreking in een zgn. leesgroep, bestaande uit leden van de werkgroep en eventueel andere deskundigen, aangeboden ter publicatie aan de redactie van de Zandloper. De leden kiezen op basis van affiniteit een onderwerp om te onderzoeken en een artikel te schrijven.
De werkgroep vergadert ongeveer 3 keer per jaar, waarbij de voortgang van de werkzaamheden één van de belangrijkste vergaderpunten is. Onderlinge uitwisseling van informatie en zo mogelijk hulp aan en van elkaar staan hoog op de agenda.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u deelnemen aan de werkgroep geschiedenis of heeft u interessante informatie over het dorp/de stad Ede: neem contact op met de voorzitter (a.i) van de werkgroep:Simon van de Pol, 

NB: De werkgroep zoekt nieuwe leden, ook omdat enkele leden na vele jaren actieve inbreng zijn gestopt.

WERKGROEP MONUMENTEN:

De activiteiten van deze werkgroep zijn voorlopig gericht op drie gebieden: de jaarlijkse Open Monumentendag, het kritisch volgen van het gemeentebeleid op het gebied van monumentenzorg en het verzorgen van publicaties over Edese monumenten.

Enkele leden van de werkgroep zijn lid van het Comité Open Monumentendag dat, op initiatief en met medewerking van het gemeentebestuur, tijdens het tweede weekend van september de activiteiten rondom deze dag organiseert. Naast de OMD helpt het comité ook bij de organisatie van de Open Klassendag. Op deze dag worden basisscholen uitgenodigd met groep 7 of 8 een bezoek te brengen aan één van de geselecteerde monumenten.

De werkgroep heeft o.a. een mooi verzorgd boekje over het Bospoortgebied gepubliceerd en een historisch overzicht van bestaande en gesloopte panden aan de Stationsweg; geschreven door Kees van Lohuizen.

De werkgroep bestaat uit: Marco van Burgsteden (), Theo Boessenkool, en Wim Bruijnes. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

• DE ZANDLOPER: (eind)redactie van het verenigingsblad.

De leden van de redactie zijn: Hans Post, eindredacteur en opmaak; Frans van Oort, Gerard van Bruggen en  Simon van de Pol vanuit het bestuur.

DE BIBLIOTHEEK VAN DE VOE

Vanaf december 2012 is de bibliotheek van de Vereniging Oud Ede (VOE) gehuisvest in het Gemeentearchief Ede.

De registratie van al onze boeken is gedigitaliseerd. Alle losse informatie zoals brieven en documenten is eveneens gedigitaliseerd.

De leeszaal van het gemeentearchief is open van dinsdag t/m donderdag: op donderdagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur zijn vrijwilligers van de VOE in het Gemeentearchief Ede om bezoekers behulpzaam te zijn. Zij kunnen voor bezoekers de gewenste informatie in de computer opzoeken en vervolgens de boeken of andersoortige informatie aan hen ter hand stellen. Boeken kunnen in de leeszaal worden gelezen, maar worden niet uitgeleend.

Het zou prettig zijn als het aantal vrijwilligers kan worden uitgebreid waardoor wellicht ook op andere dagen de bibliotheek kan worden bezocht. Onderling overleg over de inroostering van de dagdelen is altijd mogelijk.

U kunt nadere inlichtingen inwinnen bij de voorzitter van de VOE: Simon van de Pol, 

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.