Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

De Vereniging is een erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op Facebook

FB2

Lid worden

Wordt lid, ruim 700 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 17,50 per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

WERKGOEP GESCHIEDENIS: historisch onderzoek, publicaties, boeken

oude boeken en archieven...

De leden van de werkgroep geschiedenis houden zich bezig met onderzoek van archieven en documenten over de geschiedenis van het dorp Ede.

Hun bevindingen leggen ze vast in artikelen. Deze artikelen worden na bespreking in een zgn. leesgroep, bestaande uit leden van de werkgroep en eventueel andere deskundigen, aangeboden ter publicatie aan de redactie van de Zandloper. De leden kiezen op basis van affiniteit een onderwerp om te onderzoeken en een artikel te schrijven.
De werkgroep vergadert ongeveer 3 keer per jaar, waarbij de voortgang van de werkzaamheden één van de belangrijkste vergaderpunten is. Onderlinge uitwisseling van informatie en zo mogelijk hulp aan en van elkaar staan hoog op de agenda.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u deelnemen aan de werkgroep geschiedenis of heeft u interessante informatie over het dorp/de stad Ede: neem contact op met de voorzitter (a.i) van de werkgroep:Simon van de Pol, 

NB: De werkgroep zoekt nieuwe leden, ook omdat enkele leden na vele jaren actieve inbreng zijn gestopt.

 

WERKGROEP MONUMENTEN:

Enka Kantine 2015

De activiteiten van deze werkgroep zijn voorlopig gericht op drie gebieden: de jaarlijkse Open Monumentendag, het kritisch volgen van het gemeentebeleid op het gebied van monumentenzorg en het verzorgen van publicaties over Edese monumenten.

Enkele leden van de werkgroep zijn lid van het Comité Open Monumentendag dat, op initiatief en met medewerking van het gemeentebestuur, tijdens het tweede weekend van september de activiteiten rondom deze dag organiseert. Naast de OMD helpt het comité ook bij de organisatie van de Open Klassendag. Op deze dag worden basisscholen uitgenodigd met groep 7 of 8 een bezoek te brengen aan één van de geselecteerde monumenten.

De werkgroep heeft o.a. een mooi verzorgd boekje over het Bospoortgebied gepubliceerd en een historisch overzicht van bestaande en gesloopte panden aan de Stationsweg; geschreven door Kees van Lohuizen.

De werkgroep bestaat uit: Marco van Burgsteden (), Theo Boessenkool, en Wim Bruijnes. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

DE ZANDLOPER(eind)redactie van het verenigingsblad

WG ZL 01

De leden van de redactie zijn:
 
Hans Post (eindredacteur en opmaak)
 
Joyce van den Berg
 
Frans van Oort
 
Gerard van Bruggen
 
Simon van de Pol (vanuit het bestuur)

 

DE BIBLIOTHEEK VAN DE VOE

boekenkast van de Voe

Vanaf januari 2019 is de bibliotheek van de Vereniging Oud Ede (VOE) te raadplegen in Cultura Erfgoed.

De registratie van al onze boeken is gedigitaliseerd. Als u op: Archieval onder bibliotheken de Bibliotheek Vereniging Oud Ede aanvinkt kunt u gericht zoeken. Als u niets invult krijgt u veel pagina’s met al onze boeken.

Onze boeken staan gesorteerd in de volgorde van verwerving; dus niet op naam of rubriek. Dat maakt het lastig om in de bibliotheek zelf te zoeken.

De gastvrouwen/gastheren die in Cultura Erfgoed aanwezig zijn kunnen u helpen om te vinden wat u zoekt. Op donderdag is de werkgroep bibliotheek van de Vereniging aanwezig. De mensen van deze werkgroep kennen de bibliotheek zo goed dat ze dikwijls al kunnen helpen zonder de computer te moeten raadplegen.

Een gevonden boek kan in Cultura Erfgoed worden gelezen. Omdat onze boeken veelal niet vervangbaar zijn worden de boeken niet uitgeleend. Enkele boeken zijn al te lezen als e-book en soms als PDF (zie op deze website onder Downloads).WG Bieb 03

Wij verwachten dat Cultura Erfgoed over enkele maanden is voorzien van een scanapparaat waardoor pagina’s uit een boek gescand kunnen worden en aan u doorgemaild.

In het verlengde hiervan werken wij eraan dat we in de loop van 2019 meer boeken kunnen digitaliseren waardoor ze als E-book beschikbaar komen.

De werkgroep Bibliotheek beheert ook een omvangrijke documentatie met een veelheid aan historisch belangwekkend materiaal. Er is een gedigitaliseerde inhoudsopgave waar de werkgroep bibliotheek u graag wegwijs in maakt.

Cultura Erfgoed is te vinden op de tweede verdieping van Cultura, en is geopend op:

Molenstraat 45, 6711 AW Ede

Maandag 11:00 – 15:00 uur
Woensdag 13:00 – 17:00 uur
Donderdag 13:00 – 17:00 uur

Copyright © Vereniging Oud Ede 2020. Alle rechten voorbehouden.