Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

De Vereniging is een erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op Facebook

FB2

Lid worden

Wordt lid, ruim 700 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 17,50 per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

De Vereniging Oud Ede is opgericht in 1924. Hoewel de werkwijze in de loop van de jaren is gewijzigd, blijft de in de statuten vermelde doelstelling onveranderd.

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel: het onderzoek van archieven en gedrukte bescheiden naar alles wat betrekking heeft op het ontstaan en de geschiedenis van de dorpen (kerken en buurten) van het ambt en van de gemeente Ede en het verzamelen en bewaren van alles wat van belang kan worden geacht voor en betrekking heeft op de geschiedenis van Ede. De vereniging tracht dit doel te bereiken door de resultaten van dat onderzoek te publiceren en de genoemde voorwerpen te bewaren in een oudheidskamer of museum.

Werkwijze:

De vereniging wordt gesteund door een groot aantal leden, die met een kleine financiële bijdrage ervoor zorgen dat de doelstelling gerealiseerd wordt.

Vier maal per jaar verschijnt 'De Zandloper', het orgaan van de vereniging. Hierin worden door leden onderhoudende artikelen en onderzoeken gepubliceerd, die betrekking hebben op cultuurhistorische zaken over (het oude) Ede en omgeving. Regelmatig komt er een themanummer uit.

Via 'De Zandloper'  worden de leden ook op de hoogte gehouden over de activiteiten van het Historisch Museum. In de rubriek Museumnieuws wordt aandacht besteed aan de komende en lopende tentoonstellingen.

In 2009 zijn de museale taken afgesplitst en ondergebracht in de Stichting Historisch Mueum Ede.

Een aantal zeer actieve en betrokken leden is georganiseerd in diverse werkgroepen. Deze werkgroepen ondersteunen de werkzaamheden van de vereniging en het museum.

Beloningsbeleid:

De vereniging werkt alleen met vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2020. Alle rechten voorbehouden.