Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

Mausoleum Ede

De Vereniging Oud Ede en het Platform Militaire Historie Ede organiseren in samenwerking met de gemeente Ede een lezing over het ontstaan van het Mausoleum in 1945 en de restauratie ervan in 2017 en 2018.

Ede werd op 17 april 1945 bevrijd en al acht maanden later, op 12 december 1945 , werd het Mausoleum, toen nog zonder het beeld van “De gevallen strijder”, door de bevolking van Ede in gebruik genomen.

Het Mausoleum is het enige monument in Nederland waarin verzetsstrijders hun laatste rustplaats hebben gekregen. Op de 40 grafnissen staan de namen van 44 verzetsstrijders met datum en plaats van hun overlijden. Dertig verzetsstrijders zijn in het Mausoleum begraven. 14 gevallenen zijn elders begraven of hun laatste rustplaats is niet bekend.

Rond 1980 kreeg het Mausoleum een onderhoudsbeurt. Toen werden de ingelegde sluitstenen vervangen door de granieten sluitstenen. Na ruim 70 jaar bleek dat het Mausoleum groot onderhoud behoefde. Op ons verzoek besloot het college van B&W om het Mausoleum te restaureren naar zoals het was bij de opening door Prins Bernhard in 1947.

Bernard Mausoleum

Op voorstel van de Vereniging Oud Ede en het Platform Militaire Historie Ede en met instemming van de gemeente Ede heeft André Hartgers het verloop van de restauratie gefotografeerd en daarmee in een historisch document vast gelegd.

Voorjaar 2018 was de restauratie onder leiding van de projectadviseur Klaas Boeder gereed. Wat daarbij in een periode van een half jaar allemaal kwam kijken weet Klaas Boeder deze avond op boeiende wijze te vertellen.

De avond wordt geopend door wethouder Hester Veltman, en de sprekers zijn deze avond Gerard Gijsbertsen van het Platform Militaire Historie Ede die vertelt hoe het Mausoleum in 1945 tot stand kwam en Klaas Boeder, projectadviseur voor de restauratie van het Mausoleum, geeft aansluitend een lezing over het verloop van de restauratie. De lezing van Klaas Boeder wordt ondersteund met foto’s van André Hartgers.

Raadzaal gemeente Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede
Woensdag 17 oktober 2018 van 20.00 uur tot uiterlijk 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.