Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

De Vereniging is een erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op Facebook

FB2

Lid worden

Wordt lid, ruim 700 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 17,50 per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

Thema Open Monumenten Dag 2020 “Leermonumenten”

In Ede is er als gevolg van het Coronavirus maar één monument waarvan het verantwoord is deze open te stellen. Om deze reden is het programma dit jaar beperkt. U wordt verzocht gehoor te geven aan de Corona richtlijnen in het bijzonder het 1,5 m afstand houden.

Hier kunt u het programma van de Open Monumentendag downloaden.

 

OMD 2020 OKOUDE KERK (open van 10.30 - 14 uur):

Het oudste gebouw van Ede opent wederom zijn deuren voor u.

Er zijn meerdere vrijwilligers aanwezig die u graag informatie geven over de historie van de Oude Kerk.

 

 

 

 

 

HISTORISCHE WANDELING over de Edesche hei (start van 10 - 16 uur):

Het gebied waarin Ede ligt heeft een lange geschiedenis, ruwweg van de tweede ijstijd (238.000 – 126.000 jaar geleden) tot nu. Vaak zien we de sporen hiervan zonder dat we ons ervan bewust zijn. De historische wandeling van 6,5 km over de noord Ginkel ligt een tipje van deze sluier op.

OMD 2020 TOPO

De wandeling begint en eindigt bij het Natuurcentrum, hier is een route beschrijving te verkrijgen. De route beschrijving staat ook vanaf begin september op de website van de Vereniging Oud Ede en voor wie daarin geïnteresseerd is wordt daar ook dieper ingegaan op wat er tijdens de wandeling te zien is. Helaas zijn de paden van deze wandeling niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

De route loopt o.a. langs Vluchtoord Ede, grafheuvels, Celtic Fields, steen rijksdriehoeksmeting, loopgraven 1e en 2e wereldoorlog, limietpalen Ministerie van Oorlog en de landbouwenclave.

Hier kunt u de wandelroute, en achtergrondinformatie over de wandeling (deel 1, deel 2, deel 3) downloaden.

 

OMD 2020 DBMDOESBURGERMOLEN/OOGSTFEEST (Open van 11- 16 uur):

De Doesburgermolen is in werking. Deze molen is gebouwd rond 1620 op de plek van een oudere molen.

Rondom de molen wordt een markt gehouden met streekproducten o.a. Doesburger Eng bier, Brandrood, kaas, honing en pannenkoeken.

Daarnaast staan er historische (landbouw)werktuigen en worden er diverse demonstraties gegeven van en oude ambachten zoals klompen maken, het vlechten van bijenkorven en het roken van forellen.

Natuurlijk ontbreekt de muziek niet.

 

 

 

 

 

Jardin d'émail
 
Eén van de meest bekende kunstwerken van het Kröller-Müller Museum is Jardin d'émail van Jean Dubuffet (1901-1985).
 
Een bijzonder kunstwerk, aangezien er niet alleen naar gekeken kan worden, maar men er ook op mag lopen! Veel Edenaren koesteren herinneringen aan een bezoek aan het Kröller-Müller Museum en daarbij aan dit kunstwerk tijdens een wandeling door de beeldentuin.
 
Na een lang restauratieproces wordt het bijzondere kunstwerk van Dubuffet in mei 2020 heropend.
 
Historisch Museum Ede en Vereniging Oud Ede vonden dit een mooie gelegenheid om, middels een webinar, dit werk onder de aandacht te brengen.
 
Ter gelegenheid daarvan geeft Rachelle van den Broek (voormalig Conservator in opleiding bij het Kröller-Müller Museum) op donderdag 16 juli van 10:00 – 11:00 een digitale lezing over de historie en het restauratieproces van dit bijzondere werk.
 
Voorafgaand aanmelden is noodzakelijk.
 
Voorafgaand aan de lezing ontvang je instructies en de link waarmee heel gemakkelijk de lezing te volgen is.
Aanmelden via (Elleke de Ronde).
boer koekoekBoer Koekoek, een rebel?
 
“ik ben teg’n” is de meest geciteerde uitspraak van de markante agrarisch-populistische politicus Hendrik Koekoek (1912-1987). Als je het thema van de Boekenweek 2020 ‘Rebellen en Dwarsdenkers’ wilt koppelen aan Ede, en in het bijzonder aan Bennekom, kan je onmogelijk om deze meest bekende plaatsgenoot heen.
 
Vanwege zijn tientallen jaren onafgebroken verzet tegen de gevestigde politieke elite, toegespitst op het Landbouwschap, en zijn ‘ruimhartig’ omgaan met wet- en regelgeving is de typering “rebel” terecht. Maar in hoeverre was hij ook een dwarsdenker? Tientallen hoofdartikelen in De Vrije Boer, het tweewekelijks partijblad van de Boerenpartij, bewijzen dat hij in ieder geval, in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd wordt, wel degelijk kon denken. De inhoud was overigens zelden in lijn met de gangbare opvattingen over de besproken onderwerpen.
 
Na 80 gesprekken met mensen, waaronder veel Bennekommers, die Boer Koekoek persoonlijk hebben meegemaakt, gecombineerd met uitvoerig literatuuronderzoek ontstaat er een beeld van deze ‘dwarsligger’, maar de meningen zijn nogal verdeeld.
 
Aart Homoet doet onderzoek naar het leven en de betekenis van Boer Koekoek en zal op vrijdag 13 maart om 15:00 uur in de bibliotheek van Bennekom zijn verhaal vertellen over deze recalcitrante, maar ook zeer populaire boerenzoon uit Drenthe.
 
Toegang is gratis.
 
Graag aanmelden via
SimonshamerTot 1 september zijn bijeenkomsten met meer dan 30 personen niet toegestaan en dus gaat de naar 19 augustus uitgestelde ALV niet door.
 
Daarnaast acht het bestuur (gelet op het gegeven dat veel leden onder de risicovolle leeftijdsgroep voor het Covid-19 virus vallen) een ALV ook na 1 september niet wenselijk.
 
Gelukkig heeft de regering het met de noodwet (Tijdelijke wet COVID-19) voor verenigingen mogelijk gemaakt dat een jaarvergadering per mail (elektronisch) en schriftelijk wordt afgehandeld. Het bestuur wil van deze mogelijkheid gebruik maken.
 
Leden van de vereniging zijn/worden op dit moment hiervan op de hoogte gebracht, per e-mail of per post. De vergaderstukken zijn op onze website te downloaden.
 
Voorzitter
Simon van de Pol
 
 
 
Het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019/Begroting 2020 zijn hier te downloaden.

HistCahUNGDeze maand verscheen in de reeks Historische Cahiers van het Gemeentearchief Ede het 32e exemplaar met als titel 'Uit nood geboren'. De auteurs van het boek zijn Jenneke Hiensch-Hess en Paul van Lunteren. Het boek gaat over de taak van een Joodse arts bij een kraamkliniek in het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De lezer volgt in het boek de belevenissen van de Joodse arts Alfred Behrendt. Deze Duitse arts uit Berlijn kwam na de machtsovername van de nationaalsocialisten in 1933 naar Nederland, waar hij werk vond als verkoper in geneesmiddelen. In september 1944 woonden hij en zijn gezin in Arnhem, maar als gevolg van de uitgebroken gevechten rondom de Rijnbrug moest het gezin huis en haard verlaten.

Het boek vertelt niet alleen het verhaal van de ervaringen van één Joodse arts, maar laat ook zien hoe in de laatste maanden geïmproviseerd moest worden. Of het nu ging om voedselvoorraden, werkverrichtingen voor de Duitsers, de aanwezigheid van pro-Duits gezinde of NSB-gezinde mensen, het samenwonen met de Johanna Stichting uit Arnhem of de verzorging van de gewonde Duitsers ná de Slag bij Otterlo.

Het Dienstgebouw werd gepasseerd door evacués, gewonden, 'voedsellopers', SS'ers, werklieden van het BAB en het Rode Kruis, inspecteurs en militairen (Duitse en Canadese).

Uitgangspunt voor het schrijven van het cahier was het dagboek dat Alfred Behrendt vanaf 17 september 1944 heeft bijgehouden. Zijn aantekeningen zijn uitgewerkt, gecontroleerd en aangevuld met gegevens uit literatuur- en archiefonderzoek en de herinneringen van diens oudste zoon (89 jaar). Het nieuwe cahier is vanaf nu te koop bij de lokale boekhandel en bij het Gemeentearchief Ede voor 17,50 euro.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2020. Alle rechten voorbehouden.