Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

Luchtwachttoren 8L3 tussen Linne en MontfortOp 12 maart 2019 organiseert het Platform Militaire Historie Ede de lezing "Herinneringen Aan De Koude Oorlog: Luchtwachttorens en het Korps Luchtwachtdienst 1950-1968" De lezing wordt gegeven door historisch geograaf Drs. Sandra van Lochem.

Her en der in ons land staan nog enkele opvallende betonnen uitkijktorens, overblijfselen uit de Koude Oorlog. Het zijn de resten van een landsdekkend netwerk van 276 uitkijkposten uit de periode 1950 tot 1968.

Op de torens stonden vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) met een verrekijker te turen naar het luchtruim. Hun taak was het opsporen van laagvliegende vijandelijke vliegtuigen, die onder het radarbereik vlogen.

De luchtwachters hielden zo het ‘Russische gevaar’ goed in de gaten.

Tijdens de lezing wordt door Sandra van Lochem ingegaan op de historie van de luchtwachttorens en het Korps Luchtwachtdienst. In deze presentatie, die veel historische beelden bevat, komen o.a. de bouw en constructie van de torens, de opleiding van luchtwachters, vliegtuigherkenning, praktijkoefeningen (spotteroefeningen) en het melden van waarnemingen aan de luchtwachtcentra aan de orde.

Extra aandacht zal worden besteed aan de posten in de wijde omgeving van Ede, zoals Harskamp en Renswoude.

De lezing wordt gehouden in de Smederij, Verbindelaarsweg 100, 6711 VD, Ede.

Inloop vanaf 19.30 uur. Start lezing 20.00 uur.

De toegang, koffie en thee zijn gratis.

ArchiefWorkshop Archieval

Het Gemeentearchief Ede biedt op donderdag 28 maart van 14:00 tot 16:00 uur een gratis workshop 'Archieval' aan.

Wat is er allemaal te vinden op Archieval, de website van de gemeentearchieven van Barneveld, Ede en Scherpenzeel.

Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

Voor onderzoekers zijn er in de Gemeentearchieven veel bronnen beschikbaar. Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters van de kerken, akten van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en notariële archieven. Verder kunt u de fotocollectie raadplegen evenals de kadastrale archieven en de belastingbronnen.

In de workshop wordt deelnemers verteld wat er te vinden is in het archief van de gemeenten Ede, Barneveld en Scherpenzeel, hoe je er kunt zoeken naar aktes in de Burgelijke Stand, notariële archieven, fotocollecties enzovoort.

Programma

  • Korte introductie door gemeentearchivaris
  • Presentatie zoeken in Archieval
  • Workshop met uw eigen zoekvragenArchief 01 Small

Heeft u belangstelling?

Aanmelden is handig maar niet verplicht via onder vermelding van Workshop Archieval.

Het is handig om uw eigen laptop mee te nemen. Heeft u specifieke zoekvragen? Dan kunt u die tevoren ook via de mail aan ons stellen.

Adres: Cultura Erfgoed, Molenstraat 45, Ede

Een lezing door Gerard van Bruggen over de Doesburgerbuurt

Stock Ede 17 Doesburger MolenGerard van Bruggen onderzocht de geschiedenis van de Doesburgerbuurt en kan deze boeiend verwoorden. Hij is de auteur van het meest recente Historische Cahier “Daar bij die molen: Verleden en heden van de Doesburgerbuurt in Ede”.

Hij gaat van ver terug in de geschiedenis tot op het heden. Toont daarbij de vele monumenten waaronder natuurlijk de molen maar ook de wildwal als deel van de buurt. In de lezing passeren de buurtrichters, scheuters, schrijvers samen met de bewoners van rond 1850.

De Doesburgerbuurt is een buurtschap ten noorden van Ede.

Het ligt in een overwegend agrarisch gebied, grenzend aan de Veluwe. De nabijgelegen Doesburgerdijk markeert de noordgrens van de Edese nieuwbouwwijk Kernhem. Door de buurtschap loopt de zogenaamde Kippenlijn. Vanaf 1902 had de trein hier een stopplaats. Deze halte is op 15 mei 1930 weer opgeheven. In de buurtschap bevindt zich de Doesburgermolen. Dit is een van de oudste molens van Nederland.

Na de lezing weet u precies waarom er ten westen van de Lunterseweg alleen maar stegen zijn en ten oosten er van wegen.

Het Bestuur van de Vereniging Oud Ede nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor deze lezing.

Woensdag 13 februari 2019
Aanvang 20.00 uur
zaal open vanaf 19.30 uur in Cultura Erfgoed

De toegang is gratis; lid worden van de Vereniging mag natuurlijk!

2019 02 13 Lezing Doesburg

 

De ontvangst voor de lezing door Gerard van Bruggen was in Cultura Erfgoed en de lezing zelf in de bibliotheek van Cultura.
 
De Vereniging Oud Ede was vooraf wat zenuwachtig hoe dat zou gaan, maar ten onrechte.
 
De ruim 80 aanwezigen genoten van een heel boeiende presentatie over deze bijzondere buurt. En wat toch jammer eigenlijk dat de Doesburg als buurt geen aparte naamsvermelding heeft zoals De Valk en wat vreemd dat in de loop der jaren de Doesburger heide en bos gaandeweg het Edese Bos is gaan heten. En wat leuk om je te realiseren dat de Lunterseweg een strakke scheiding is tussen het droge deel met (wegen) en het natte deel (met stegen) van de Doesburgerbuurt.
 
In het Historisch Cahier kan men de geschiedenis rustig nalezen en voor wie wil: eenvoudig te koop bij Cultura Erfgoed of in de Landwinkel 't Doesburger Erf aan de Lunterse weg 82.
 

Carel Verhoef BoekZes jaar geleden begon Carel Verhoef met zijn onderzoek in de archieven van Ede, en inmiddels is het resultaat er: een imposant boek.

Aanleiding van zijn onderzoek was een verzoek van de Vereniging Oud Ede om een artikel te schrijven over de periode 1850-1900. Verhoef moest toen in korte tijd intensief onderzoek doen, en het onderwerp liet hem niet meer los.

De afgelopen jaren stak hij uren in onderzoek in de archieven, las raadsverslagen en literatuur, en schreef aan dit boek.

Hij beschrijft in het boek de overgang van een gesloten orthodox-protestantse dorpsgemeenschap, letterlijk en figuurlijk geisoleerd liggend van de rest van Nederland. In Ede gebeurde alles vijftig jaar later.

Rond 1850 begint dat te veranderen: Ede wordt beter bereikbaar, welgestelde import en gepensioneerden komen van de fraaie en gezonde buitenomgeving genieten. Als er een spoorweg van Amstedam naar Arnhem wordt aangelegd is het echt afgelopen met het isolement. Ook de aanleg van een tramlijn naar Wageningen droeg daaraan bij, evenals de komst van het Kippenlijntje naar Nijkerk. Carel VerhoefMede daardoor kwam ook de industrie in Ede op gang, met bijvoorbeeld een hoedenfabriek, en een kaas - en boterfabriek. Dit alles vormde de aanzet tot de grote veranderingen van de twintigste eeuw.

Volgens Verhoef overigens niet typisch Ede: Ede staat voorbeeld voor menig ander Nederlands dorp in die periode.  

Carel Verhoef (85) is geen onbekende in Ede. Hij was verbonden als docent en als conrector aan het Marnix College, en menige Edenaar zal zich hem herinneren als geschiedenisleraar.

Hij schreef al eerder boeken over de Slag bij Nieuwpoort, de Slag om de Ginkelse Heide en Philips van Marnix van Sint Aldegonde.

Zijn nieuwe boek kwam mede tot stand met medewerking van de Vereniging Oud Ede. Het boek is (in beperkte oplage) voor leden te koop voor slechts € 16,00 (winkelprijs € 19,95).

Het boek is te koop bij Cultura Erfgoed.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.