Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

15 december 2018

Open Dag Cultura Erfgoed

 
 
brand Richmond

5 januari 2017: uitslaande brand in Villa Richmond aan de Stationsweg in Ede. Bron: Ede-Stad /Ted Walker

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede heeft, n.a.v. de recente brand in het gemeentelijke monument "Villa Richmond" aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede onderstaande brief gestuurd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK, Ede

Ede, 20 januari 2017

Onderwerp: Behoud pand Stationsweg 102

Geacht college,

De Vereniging Oud Ede voelt zich zeer betrokken bij het instandhouden van voor Ede karakteristieke panden. Met instemming citeren wij hierbij uit de concept Stadsvisie 2030 op blz. 42: "Ede heeft veel van haar herkenbaarheid verloren in de afgelopen decennia door het onvoldoende waarderen en respecteren van haar erfgoed. Daarom koesteren we wat er nog is. We zetten in op behoud van erfgoed door bescherming en ontwikkeling waarbij waardevolle karakteristieken de inspiratiebron zijn voor toekomstige ruimtelijke inrichting."

Stationsweg 102 (Richmond) is op 5 januari getroffen door een uitslaande brand. Het pand stond al geruime tijd leeg of werd bewoond als kraakpand c.q. als anti-kraak. De geschiedenis van Richmond is op de pagina's 100/101 beschreven in het boek "De Stationsweg in Ede" door Kees van Lohuizen; in 2013 uitgegeven door de Vereniging Oud Ede.

Veel mensen uit onze gemeente hebben nog herinneringen aan de fraaie wachtkamer van oogarts Van de Drift; bij minder mensen is bekend dat het indertijd is gebouwd in opdracht van  burgemeester Jhr. Op ten Noort, die er ook in heeft gewoond, en dat het pand ook als woonhuis heeft gediend voor burgemeester Baron Creutz.

Na jaren leegstand c.q. oneigenlijke bewoning dreigt door de schade van de brand het pand verder te verloederen. Wij vragen u om uw invloed aan te wenden opdat de eigenaar van Richmond het pand zodanig herstelt, dat het de status van gemeentelijk monument weer eer aan doet.

De Vereniging Oud Ede zou sloop buitengewoon betreuren; ook als blijk dat de status van gemeentelijk monument kennelijk te niet kan worden gedaan door verwaarlozing en brand.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

Vereniging Oud Ede

Gerard Hendriks
secretaris

Richmond nu

Na de brand: flink beschadigd, maar niet onherstelbaar. Foto: S. v.d. Pol

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.