Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

 • 09-06-2017 Op 2e Pinksterdag organiseert de Nederlandse Kastelenstichting
  de "Dag van het Kasteel. Zie: https://www.dagvanhetkasteel.nl

 • 06-09-2017 Lezing over de opgravingen in Park Reehorst
  door Eric Norde, projectleider Raap, in samenwerking met de Archeologie Werkgroep Nederland
  Nadere informatie volgt.

 • 09-09-2017presentatie door de Nederlandse Kastelen Stichting van het boek Huis Kernhem van wijlen drs. Elisabeth Demesmaeker
  gepresenteerd

 • 28-09-2017 Excursiedag leden V.O.E.
  Bestemming nader te bepalen.

 • 15-11-2017 Lezing door Gerjan Crebolder over "De Kippenlijn",
  de spoorlijn Ede-Nijkerk
170501

De ingang van het inmiddels leegstaande Tuincentrum Kernhem van de firma Houtman. De foto is afkomstig van de website van Ede Stad

De vereniging Oud Ede en het buurschap Ede-Veldhuizen waren door de gemeente Ede uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen om op het terrein van het voormalige tuincentrum van de fa. Houtman zes villa's te laten bouwen. Wethouder Vreugdenhil liet in Ede Stad optekenen dat de vereniging en het buurschap zich hadden kunnen vinden in de plannen. Dit was voorbarig, en er ging dan ook namens V.O.E. en Buurschap een schrijven aan de redactie van Ede Stad. Dit schrijven is door Ede Stad op hun website gepubliceerd. En u vindt het ook onderstaand.'

Ede Stad, 01-05-2017, 11:30 | Van de redactie

EDE In een artikel in dit nieuwsblad zei wethouder Willemien Vreugdenhil dat de Buurt Ede en Veldhuizen en de Vereniging Oud Ede evenals enkele omwonenden 'heel positief' reageerden over de invulling van voormalig tuincentrum De Kalverkamp op het landgoed Kernhem.
Jan de Boer

De suggestie wordt gewekt alsof we al instemmen'

,,Het spijt ons dat de wethouder de suggestie wekt alsof wij instemmen met de plannen," zeggen secretaris Gerard Hendriks van de Vereniging Oud Ede en buurtrichter Geen Broere van de Buurt Ede en Veldhuizen. ,,Wij hebben een uitstekend verzorgde presentatie gekregen. En zoals dat gaat wanneer je vanuit het niets een presentatie krijgt sta je als belangenorganisatie voor het dilemma of je welwillende vragen stelt of meteen sterk afwijzend reageert. De opdracht van ons is daarbij om cultuurhistorische waarden van Ede te beschermen."

De twee organisaties zeggen gekozen te hebben voor belangstellende vragen met mitsen en maren met als uitgangspunt het landgoed Kernhem te bewaren zonder nieuwe bebouwing. ,,De Lunterseweg is daarbij een uitstekende harde westgrens.

De gemeente bracht daartegenin dat het bestemmingsplan van het terrein het mogelijk maakt dat er opnieuw een bedrijf komt, denk aan een grote Intratuin of Welkoop. Daarom werkt de gemeente mee aan een goed uitgedacht plan met zes dure woningen."

De gemeente Ede gaf volgens hen aan dat er geen toezegging is gedaan naar de nieuwe eigenaren. ,,Op onze vraag wat het zou kosten als de gemeente de bestemming zou wijzigen in 'groen' kregen wij geen antwoord. Wel werd positief ingegaan op onze zorg dat deze dure woningen door grote hekken samen een ontoegankelijk kamp vormen."

Vanuit de gemeente werd gezegd dat de erfpachtvoorschriften kunnen zorgen voor groene hagen en blijvende openbare toegankelijkheid. ,,Wij hebben gesteld de informatie op prijs te stellen en dat we na de presentatie van de definitieve plannen zullen reageren. In die reactie willen we betrekken wat indertijd de reden was om het bedrijf Houtman van de Molenstraat naar de Kalverkamp te verplaatsen en onder welke afspraken."

erelid

Foto: André Hartgers

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Ede d.d. 12 april 2017 trad mevrouw Hetty Blaauw af als bestuurslid.

Zij heeft heel veel betekend voor de vereniging, reden voor het bestuur om haar,met instemming van de Algemene Ledenvergadering, tot ere-lid te benoemen

Als speciale geste werd haar een zilveren hanger aangeboden met het logo van de vereniging, een gestileerde zandloper.

De voorzitter, Simon van de Pol, hing haar deze onderscheiding persoonlijk om.

De Vereniging Oud Ede is op 10 september 1924 opgericht, zij telt circa 800 leden, en stelt zich ten doel het cultuur-historische erfgoed in de gemeente Ede te bewaken en te bewaren voor de toekomst.

De collectie van de vereniging is in beheer gegeven aan de Stichting Historisch Museum Ede.

Vier maal per jaar verschijnt 'De Zandloper', het orgaan van de vereniging. Voor meer informatie over 'De Zandloper' wordt verwezen naar de tab 'De Zandloper' bovenaan deze pagina.

 

De heer Koopmans stuurde een aantal foto's "van vroeger" op. Leuk om hier te tonen.

Door op een foto te klikken wordt hij vergroot.

View the embedded image gallery online at:
http://oudede.nl/#sigFreeIdcc262f852f

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.